Religies

DeletedUser

Guest
Dag Raimon,
ik zit ook net op het spel en log voor het eerst in in dit forum. Jouw berichtje is het eerste wat ik hier lees :).
Bericht boven je, van Gaelwyn, heb ik ook even doorgelezen. Daar staat heel wat in..

Allereerst veel sterkte gewenst met al je verdriet in wat je hebt meegemaakt.

Wat ik hierna vertel is gebaseerd op eigen ervaring (ben zelf 38 jaar) en ik hoop dat je de weg van de Waarheid en Liefde vindt.
Veel mensen zullen misschien wel weer zeggen: bullshit of iets dergelijks, maar ik gun je de vrede, net als voor iedereen.
Alle mensen op deze aarde zijn in essentie bezig met een zoektocht naar het vinden van de Waarheid. We kunnen het tijdelijk wegstoppen door ons te storten op geld, vrienden, feesten, spelletjes spelen ;-), werk, etc. Maar als we echt alleen zijn met ons zelf voelen we of vrede, of onrust.
De volmaakte liefde en vrede welke je zoekt kun je vinden bij Jezus Christus, de Zoon van God, de verlosser van de mensheid.
Hij is naar de aarde gekomen en heeft Zijn leven gegeven. Dat is voltooid.
Zoek Hem. Hij laat zich echt vinden als je Hem zoekt! Hij is de Weg. Hij is niet voor pietjansnot naar de wereld gekomen, maar voor jouw en je zwarte plekken!
Je zult merken als je Hem zoekt dat je tegenstand tegenkomt bij jezelf en in je omgeving (door bijv. af- en verleiding).
De echte, diepste onrust in onszelf komt voort uit het feit dat we niet 'verbonden' zijn met Jezus de Christus. En dat we zelf zwarte plekken hebben op onze ziel.
Ons geweten weet dat!
Vergeet daarbij niet dat we op deze aarde mensen in gebreke blijven. Vertrouw daarom niet ten diepste op mensen en niet op jezelf.
Leg niet te snel de schuld bij de ander. Zelf ben je ook in gebreke. Dat zul je ook moeten erkennen.
Het is ook moeilijk om iemand te vertrouwen als je zelf beschadigd bent. God wil juist graag dat je Hem vertrouwt. Het kwaad wil dat juist NIET.
Het kwaad is gewoon ook een realiteit in deze wereld (zie ook bericht Gaelwyn). Dat zit in de geestelijke wereld om ons heen en in onszelf.
Je kunt net zo goed beschadigd raken door 'christenen' of het instituut 'kerk'. We zijn geen haar beter. Alleen als we ruimte geven in ons hart aan de Liefde van God kunnen we goed doen. Je leven is ook een proces waar je doorheen gaat. De ene mens leeft ook meer vanuit God dan de ander. Het is een proces, maar het kan ook in grote stappen gaan. Dit beperkte aardse leven van zeg eens 80 jaar is een schijntje als je het vergelijkt met de eeuwigheid wat volgt.
Als kind snap je de letterlijke betekenissen van de Bijbel en kun je gemakkelijk geloven als een kind (Jezus vraagt ook om het geloof van een kind).
Je bent nu op een leeftijd waarop geestelijke voelsprieten zich kunnen ontwikkelen. Die laag is ook zeker terug te vinden in de Bijbel!
Er is veel afleiding in de huidige wereld. God, je Schepper, wil niets liever dan zich laten vinden! Hij vraagt ook dat je Hem zoekt! Zoek dan ook rust in je leven en tijd met God. Bid maar gewoon met een open hart. Leg alles bij Hem neer. Hij laat zich dan absoluut vinden! Lees de Bijbel maar in je eigen taal (de NBV op biblija.net bijv.). Begin dan in het Nieuwe Testament.
Deze machtige schepping, de aarde met alle dieren en de mens kan toch niet door 'toeval' zijn ontstaan? Of door een willekeurige knal.
Als je een huis bouwt zit daar toch intelligentie achter? Hoeveel moeilijker is het dan om een mens te scheppen. Daar moet toch een hogere vorm van intelligentie achter zitten.
Natuurlijk staan er veel moeilijke dingen in de Bijbel. Vergeet daarbij niet dat in het Oude Testament het een totaal andere tijd was als nu. Een vreselijke tijd in de geschiedenis waar mensen door afgodendienst hun kinderen offerden!
Als je moeilijke dingen tegenkomt in de Bijbel praat er dan ook eens over met liefdevolle, volwassen christenen waaraan je kunt zien dat ze dicht bij Jezus willen leven.
De Bijbel is niet zomaar een boek. Bijvoorbeeld alleen in het oude testament staan door de Bijbelboeken heen allerlei profetieën over Jezus de Verlosser. Dat is opgeschreven in de loop van honderden jaren! En het is uitgekomen. Bijzonder toch.
Dat de wetenschap de Bijbel ondermijnt is absoluut niet zo! De wetenschap ondersteunt juist de Bijbel!
De wetenschap hebben we lange tijd als een 'god' beschouwd en als tegenhanger van de Bijbel. Bijv. met de huidige kennis zijn de verschillende aardlagen e.d. goed te verklaren door de zondvloed (verhaal van Noach). De wetenschap komt er zelf ook steeds meer achter dat ze fouten hebben gemaakt en past het aan aan de huidige kennis. Er zijn veel verschillende opvattingen binnen de wetenschap (evenals binnen het christendom...). Als je een verhaal wilt zoeken wat de Bijbel onderuit wil halen lukt dat altijd. De wetenschap op zich is fantastisch! Dat we als mens steeds meer kunnen onderzoeken. Bijzonder! Zoek maar eens op youtube op 'God of Wonders dvd (nederlands ontertiteld)'. Duurt +/- 1 uur 25 min. Daar zie je wetenschappers de Schepper alle eer geven die Hem toekomt.
Maar verlies je ook niet krampachtig in theologie of wetenschap. Op deze aarde zal als ons weten niet volledig zijn. Maar onderzoek mag altijd.
De Bijbel is niet zwart-wit. Het is vaak én én. Bid om geloof. Als je Jezus in je hart toelaat kun je vanuit je zwakte en ervaringen misschien juist wel andere mensen weer helpen.
We kunnen God de schuld geven, God kan ons de schuld geven, maar God bied ons wel een uitkomst in die schuld: het geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon.
Hij wil leven geven, juist geen dood!
Het is mooi dat je kerstmuziek fijn vindt. Het feest van de Vrede. Jezus is gekomen om vrede te geven tussen God en jouw!
Je mag worden wie je bent in Christus! Daar begint het nieuwe en prachtige leven!

Hartelijke groet,
Knollos
 

DeletedUser

Guest
idd dat heb ik afgelopen jaar ook heel veel gehoord...
maar wat heb je er uiteindelijk aan?

idd...en ik denk dat je dat vooral hoort van mensen die zelf alles héél goed weten. die waarschijnlijk zelf zoiets nog nooit hebben meegemaakt.

het is jammer dat mensen het vaak niet accepteren als je rationeel en zonder vooroordelen oordeelt. maar wees zuinig op je religie.
 

DeletedUser5820

Guest
Dag Raimon,
ik zit ook net op het spel en log voor het eerst in in dit forum. Jouw berichtje is het eerste wat ik hier lees :).
Bericht boven je, van Gaelwyn, heb ik ook even doorgelezen. Daar staat heel wat in..

Allereerst veel sterkte gewenst met al je verdriet in wat je hebt meegemaakt.

Wat ik hierna vertel is gebaseerd op eigen ervaring (ben zelf 38 jaar) en ik hoop dat je de weg van de Waarheid en Liefde vindt.
Veel mensen zullen misschien wel weer zeggen: bullshit of iets dergelijks, maar ik gun je de vrede, net als voor iedereen.
Alle mensen op deze aarde zijn in essentie bezig met een zoektocht naar het vinden van de Waarheid. We kunnen het tijdelijk wegstoppen door ons te storten op geld, vrienden, feesten, spelletjes spelen ;-), werk, etc. Maar als we echt alleen zijn met ons zelf voelen we of vrede, of onrust.
De volmaakte liefde en vrede welke je zoekt kun je vinden bij Jezus Christus, de Zoon van God, de verlosser van de mensheid.
Hij is naar de aarde gekomen en heeft Zijn leven gegeven. Dat is voltooid.
Zoek Hem. Hij laat zich echt vinden als je Hem zoekt! Hij is de Weg. Hij is niet voor pietjansnot naar de wereld gekomen, maar voor jouw en je zwarte plekken!
Je zult merken als je Hem zoekt dat je tegenstand tegenkomt bij jezelf en in je omgeving (door bijv. af- en verleiding).
De echte, diepste onrust in onszelf komt voort uit het feit dat we niet 'verbonden' zijn met Jezus de Christus. En dat we zelf zwarte plekken hebben op onze ziel.
Ons geweten weet dat!
Vergeet daarbij niet dat we op deze aarde mensen in gebreke blijven. Vertrouw daarom niet ten diepste op mensen en niet op jezelf.
Leg niet te snel de schuld bij de ander. Zelf ben je ook in gebreke. Dat zul je ook moeten erkennen.
Het is ook moeilijk om iemand te vertrouwen als je zelf beschadigd bent. God wil juist graag dat je Hem vertrouwt. Het kwaad wil dat juist NIET.
Het kwaad is gewoon ook een realiteit in deze wereld (zie ook bericht Gaelwyn). Dat zit in de geestelijke wereld om ons heen en in onszelf.
Je kunt net zo goed beschadigd raken door 'christenen' of het instituut 'kerk'. We zijn geen haar beter. Alleen als we ruimte geven in ons hart aan de Liefde van God kunnen we goed doen. Je leven is ook een proces waar je doorheen gaat. De ene mens leeft ook meer vanuit God dan de ander. Het is een proces, maar het kan ook in grote stappen gaan. Dit beperkte aardse leven van zeg eens 80 jaar is een schijntje als je het vergelijkt met de eeuwigheid wat volgt.
Als kind snap je de letterlijke betekenissen van de Bijbel en kun je gemakkelijk geloven als een kind (Jezus vraagt ook om het geloof van een kind).
Je bent nu op een leeftijd waarop geestelijke voelsprieten zich kunnen ontwikkelen. Die laag is ook zeker terug te vinden in de Bijbel!
Er is veel afleiding in de huidige wereld. God, je Schepper, wil niets liever dan zich laten vinden! Hij vraagt ook dat je Hem zoekt! Zoek dan ook rust in je leven en tijd met God. Bid maar gewoon met een open hart. Leg alles bij Hem neer. Hij laat zich dan absoluut vinden! Lees de Bijbel maar in je eigen taal (de NBV op biblija.net bijv.). Begin dan in het Nieuwe Testament.
Deze machtige schepping, de aarde met alle dieren en de mens kan toch niet door 'toeval' zijn ontstaan? Of door een willekeurige knal.
Als je een huis bouwt zit daar toch intelligentie achter? Hoeveel moeilijker is het dan om een mens te scheppen. Daar moet toch een hogere vorm van intelligentie achter zitten.
Natuurlijk staan er veel moeilijke dingen in de Bijbel. Vergeet daarbij niet dat in het Oude Testament het een totaal andere tijd was als nu. Een vreselijke tijd in de geschiedenis waar mensen door afgodendienst hun kinderen offerden!
Als je moeilijke dingen tegenkomt in de Bijbel praat er dan ook eens over met liefdevolle, volwassen christenen waaraan je kunt zien dat ze dicht bij Jezus willen leven.
De Bijbel is niet zomaar een boek. Bijvoorbeeld alleen in het oude testament staan door de Bijbelboeken heen allerlei profetieën over Jezus de Verlosser. Dat is opgeschreven in de loop van honderden jaren! En het is uitgekomen. Bijzonder toch.
Dat de wetenschap de Bijbel ondermijnt is absoluut niet zo! De wetenschap ondersteunt juist de Bijbel!
De wetenschap hebben we lange tijd als een 'god' beschouwd en als tegenhanger van de Bijbel. Bijv. met de huidige kennis zijn de verschillende aardlagen e.d. goed te verklaren door de zondvloed (verhaal van Noach). De wetenschap komt er zelf ook steeds meer achter dat ze fouten hebben gemaakt en past het aan aan de huidige kennis. Er zijn veel verschillende opvattingen binnen de wetenschap (evenals binnen het christendom...). Als je een verhaal wilt zoeken wat de Bijbel onderuit wil halen lukt dat altijd. De wetenschap op zich is fantastisch! Dat we als mens steeds meer kunnen onderzoeken. Bijzonder! Zoek maar eens op youtube op 'God of Wonders dvd (nederlands ontertiteld)'. Duurt +/- 1 uur 25 min. Daar zie je wetenschappers de Schepper alle eer geven die Hem toekomt.
Maar verlies je ook niet krampachtig in theologie of wetenschap. Op deze aarde zal als ons weten niet volledig zijn. Maar onderzoek mag altijd.
De Bijbel is niet zwart-wit. Het is vaak én én. Bid om geloof. Als je Jezus in je hart toelaat kun je vanuit je zwakte en ervaringen misschien juist wel andere mensen weer helpen.
We kunnen God de schuld geven, God kan ons de schuld geven, maar God bied ons wel een uitkomst in die schuld: het geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon.
Hij wil leven geven, juist geen dood!
Het is mooi dat je kerstmuziek fijn vindt. Het feest van de Vrede. Jezus is gekomen om vrede te geven tussen God en jouw!
Je mag worden wie je bent in Christus! Daar begint het nieuwe en prachtige leven!

Hartelijke groet,
Knollos

Lang stukje lezen..pff!!

Ik kom wel uit een gelovige familie maar ik geloof zelf niet in God. Ik had ergens bij een familielid in huis een bijbel gevonden, de ouders daarvan waren dan ook streng-gelovig.
 

DeletedUser5540

Guest
Niet gelovig (gelukkig :p )
Hear hear!

Ik heb rond mijn 20e het gepresteerd om een gemeenschap van kerkgangers zo te activeren om zelf na te denken dat de gehele gemeenschap hun christelijke geloof achter zich liet. De moraal en waarden uit boeken (fictie of non-fictie) is prima, maar er is meer in het leven dan een verhalenboek.

Persoonlijk zou ik het erg hilarisch vinden om te spreken met de gelovige noormannen, grieken of romeinen. Dat waren ook simpele geloven; wat we niet begrijpen kennen we toe aan een god. Wetenschap kan steeds meer verklaren, dus dat maakt veel facetten irrelevant. Het enige wat nog overblijft is gevoel (prima) en niet beter weten (jammer van de opvoeding).

Heb meerdere boeken gelezen, was leuk amusement (met veel geweld zeg, #$%&* hé!). Tijdje wat geloofsgebouwen van binnen beleefd, maar de enige "openbaring" was dat het iets is voor mensen die de houvast in hun leven niet uit intrinsieke capaciteit kunnen halen.
Voor degene die kregen te horen "wees blij dat god... blahblah", succes met zulke opmerkingen! Zout in de wond gesproken door een onwetende!
 

DeletedUser

Guest
Ik geloof in de wetenschap. De bijbel heeft plaats gemaakt voor exacte wetenschappen, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, etc.

We weten nu dat regen wordt veroorzaakt door verdamping en dat de aarde om de zon heen draait, we hebben kunnen lopen op de maan (althans ik niet, maar mensen). Geen god die deze dingen regelt maar wij zelf
 

DeletedUser

Guest
Ik geloof in de wetenschap. De bijbel heeft plaats gemaakt voor exacte wetenschappen, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, etc.

We weten nu dat regen wordt veroorzaakt door verdamping en dat de aarde om de zon heen draait, we hebben kunnen lopen op de maan (althans ik niet, maar mensen). Geen god die deze dingen regelt maar wij zelf

Ik vermoed dat het Christelijke geloof niet heeft plaatsgemaakt voor exacte wetenschappen. Eerder andersom. Jij spreekt namelijk net als dat de griekse filosofen in de romeinse tijd over de Christenen spraken. De tijd herhaalt zich alleen. We zitten nu weer in het jaar 0 in plaats van 380.

Punt is dat met de val van de kerk de ideeën van het oude heidendom weer terugkomen. Zie bovenstaande. De grieken en romeinen geloofden veelal ook niet in hun goden maar zochten ze alleen op wanneer ze er zin in hadden of wanneer ze iets moesten hebben (bidden wanneer je in nood zit).

Het idee van vasthoudendheid en devotie is dan ook iets Christelijks. Ondanks kun je dit niet meer uit de westerse samenleving wegdenken.

Gelukkig hebben we met de tijd een hoop voortgang gemaakt en een hoop geleerd. Ik vind dus ook niet dat wetenschap en religie elkaar uitsluiten. Eerder aanvullen. Vergeet niet dat de humanisten begonnen als een (Katholieke) stroming, en dat de wetenschap haar grootste hoogtepunt heeft bereikt onder Christelijke naties.

Punt is dat ik helemaal weg ben van de wetenschap, maar ik vind het erg arrogant om te denken dat 'we zoveel beter zijn dan vroeger' want dat is in mijn ogen niet zo.
 

DeletedUser

Guest
Vergeet alleen niet dat we niet als in de oudheid aan mensenoffers doen of elkaar opeten. Dit waren hele normale pre-christelijke gebruiken. Punt is dat we eigenlijk niet meer weten waar we het over hebben omdat we zo gewend zijn geraakt aan de Christelijke manier van leven >Gods<dienst.

Ik denk dat de pro-heidenen of neo-paganisten (die hoogswaarschijnlijk hier zitten) gewoon Christenen zijn in een nieuw nonconformistisch jasje. Atheisten en darwinisten zijn dat ook. Ik vind soms Dawkins net als Jezus spreken.

Ik denk dat de waarheid vooral in het midden ligt. Eerst onderzoeken en bekijken voordat je spreekt.
 

DeletedUser

Guest
Ik vermoed dat het Christelijke geloof niet heeft plaatsgemaakt voor exacte wetenschappen. Eerder andersom. Jij spreekt namelijk net als dat de griekse filosofen in de romeinse tijd over de Christenen spraken. De tijd herhaalt zich alleen. We zitten nu weer in het jaar 0 in plaats van 380.

Punt is dat met de val van de kerk de ideeën van het oude heidendom weer terugkomen. Zie bovenstaande. De grieken en romeinen geloofden veelal ook niet in hun goden maar zochten ze alleen op wanneer ze er zin in hadden of wanneer ze iets moesten hebben (bidden wanneer je in nood zit).

Het idee van vasthoudendheid en devotie is dan ook iets Christelijks. Ondanks kun je dit niet meer uit de westerse samenleving wegdenken.

Gelukkig hebben we met de tijd een hoop voortgang gemaakt en een hoop geleerd. Ik vind dus ook niet dat wetenschap en religie elkaar uitsluiten. Eerder aanvullen. Vergeet niet dat de humanisten begonnen als een (Katholieke) stroming, en dat de wetenschap haar grootste hoogtepunt heeft bereikt onder Christelijke naties.

Punt is dat ik helemaal weg ben van de wetenschap, maar ik vind het erg arrogant om te denken dat 'we zoveel beter zijn dan vroeger' want dat is in mijn ogen niet zo.

Exacte wetenschappen zoals biologie zijn absoluut niet te verenigen met een geloof, exacte wetenschappen gaan namelijk uit van evolutie en niet van schepping. Regen wordt niet veroorzaakt door een god, het draaien van de aarde ook niet. Dat zijn gewoon natuurlijk processen. Conclusie, er is geen god, er is nooit een god geweest en er zal nooit een god komen omdat het simpelweg niet bestaat.
 

DeletedUser

Guest
Hear hear!

Ik heb rond mijn 20e het gepresteerd om een gemeenschap van kerkgangers zo te activeren om zelf na te denken dat de gehele gemeenschap hun christelijke geloof achter zich liet. De moraal en waarden uit boeken (fictie of non-fictie) is prima, maar er is meer in het leven dan een verhalenboek.

Persoonlijk zou ik het erg hilarisch vinden om te spreken met de gelovige noormannen, grieken of romeinen. Dat waren ook simpele geloven; wat we niet begrijpen kennen we toe aan een god. Wetenschap kan steeds meer verklaren, dus dat maakt veel facetten irrelevant. Het enige wat nog overblijft is gevoel (prima) en niet beter weten (jammer van de opvoeding).

Heb meerdere boeken gelezen, was leuk amusement (met veel geweld zeg, #$%&* hé!). Tijdje wat geloofsgebouwen van binnen beleefd, maar de enige "openbaring" was dat het iets is voor mensen die de houvast in hun leven niet uit intrinsieke capaciteit kunnen halen.
Voor degene die kregen te horen "wees blij dat god... blahblah", succes met zulke opmerkingen! Zout in de wond gesproken door een onwetende!

Ik ben het voornamelijk met je eens. Ik zie dit ook. Ik denk dat de meeste mensen Jezus ook niet begrijpen. Voor meeste mensen is alles zwart of wit, terwijl Jezus overal in het midden zit.

Ik denk dat je ook beter zelf na kan denken en dat de conclusie komen dat iets wel of niet klopt dan dat je iets blind gelooft. Dan zit je alleen maar in gedachten-slavernij en leer je nooit iets.

Ik ben het niet eens dat de geloven van heel vroeger 'simpel' waren. Ik denk niet dat wij kunnen begrijpen hoe ze denken aangezien ze pure overlevers waren die heel anders denken als wij. Wij zijn immers heel erg Christelijk beinvloed. Dat krijg je na 1500 jaar. :p. Wij vinden dingen die hun zouden doen niet echt leuk of fijn.
Als je alleen maar leeft om je geld te verdienen of om dezelfde dag te eten of te drinken heb je ook weinig tijd om na te denken. Dat is een luxe die we pas sinds kort hebben. (de luxe van vrije tijd en een vrije wil). Bedank je (Christelijke) voorvaderen maar.

Als je de oude boeken uit de oudheid leest lees je ook terug van mensen die overleven en dus gekke dingen doen om te overleven. Je kunt ze veroordelen maar ik zou het niet doen, want ik hoef niet continu te overleven. Gelukkig niet.
 

DeletedUser

Guest
Exacte wetenschappen zoals biologie zijn absoluut niet te verenigen met een geloof, exacte wetenschappen gaan namelijk uit van evolutie en niet van schepping. Regen wordt niet veroorzaakt door een god, het draaien van de aarde ook niet. Dat zijn gewoon natuurlijk processen. Conclusie, er is geen god, er is nooit een god geweest en er zal nooit een god komen omdat het simpelweg niet bestaat.

Hoe weet je dat nou zeker dan?
 

DeletedUser

Guest
Exacte wetenschappen zoals biologie zijn absoluut niet te verenigen met een geloof, exacte wetenschappen gaan namelijk uit van evolutie en niet van schepping. Regen wordt niet veroorzaakt door een god, het draaien van de aarde ook niet. Dat zijn gewoon natuurlijk processen. Conclusie, er is geen god, er is nooit een god geweest en er zal nooit een god komen omdat het simpelweg niet bestaat.

Je spreekt in mijn ogen net als een gelovige. 'Omdat Odin, Darwin, Khrisna dit of dat zegt is het niet waar want ik weet het beter want Odin, Darwin, Khrisna zeiden het en daarom is het zo want ik heb deze informatie en deze boeken en daarom weet ik het zeker.

Niet echt een wetenschappelijke instelling.
 
ongeveer hetzelfde als mij.. ik zal niet ontkennen dat hij niet bestaat. maar wat zeggen de geloviggen nadat ik mn arm verlamd heb bij een ongeluk? wees blij dat God je gespaart heeft.
Hij had het ook niet kunnen laten gebeuren....
Hmmm... oude posts, maar jij knalt er meteen goed in.
Hij had het ook niet kunnen laten gebeuren. Technisch gezien klopt het. dat had Hij gekund.
Alleen, Hij is momenteel de baas niet over deze wereld. Uiteindelijk wel, maar de 'leiding' is als het ware gemandateerd aan iemand die de ultieme kl**tz*k is, beter bekend als lucifer, satan, baphomet, duivel of welke namen hij nog meer heeft gekregen in loop der tijd. Dit is gekomen doordat in het begin iemand er bewust voor gekozen heeft naar hem te luisteren en te doen wat hij zegt. De aarde is daardoor in feite onder zijn heerschappij gekomen (Bijbel noemt hem de 'overste van de wereld'). Lullig, maar God had geen robots gemaakt, maar mensen met een vrij wil. Dat is ook logisch. God wilde een relatie, en een gezonde relatie ontstaat als er iets te kiezen valt. Dus als men met die wil een ander verkiest repecteert God dat.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat mensen niet zouden sterven. Daar was ws een voorziening voor (een al dan niet letterlijke Boom van het leven), samen met het feit dat de mens toen nog perfect was (evolutie bestaat maar deels, het meeste is degeneratie). Door de foute keuzes van de mens is dat sterven wel gebeurd.
Welke wetten/regels ervoor zorgen dat God satan niet gewoon heeft verpletterd en gewoon lekker opnieuw begonnen is weet ik niet. Ik heb er wel ideeën over, maar die zijn niet meer dan dat, ideeën. Enniewee, het is niet anders. Het vervelende is dat lichamelijk sterven niet het einde is. Je geest gaat feitenlijk naar een andere dimensie. Oorspronkelijk hoorde je niet in die dimensie. De aarde was van ons en daar zouden we euwig leven. Helaas pindakaas, nu dus even niet. Die dimensie is dus feitenlijk een tussenstation. Schijnt niet leuk te zijn (Ik geloof wel in een hel, maar niet in een eeuwigdurende marteling en ook niet dat dat meteen na je dood plaatsvindt). Nu had God bedacht dat hij niet permanent alle mensen kwijt wilde, maar de nensen maakten nu fout op fout, dus er moest iets bedacht worden. Kennelijk is straf voor zonde een cosmische regel waar gewoon niet aan getornd kan worden.

Wat dus is gebeurd is dat Jezus als zoon van God is geboren, zonder fouten was en daarvoor is gemarteld en gestorven. Daarna is er in de andere dimensie nog het één en ander gebeurd en heeft Jezus het recht verkregen om mensen die uit vrije wil Zijn offer accepteren te redden. Met andere woorden... Iedereen gaat kapot, tenzij je ervoor kiest dat niet te gaan. Dat is ook de reden dat veel christenen evangeliseren, niet om zieltjes voor de dominee te winnen, maar om mensen duidelijk te maken dat ze zélf een keuze moeten maken, kerk of geen kerk. Je hoeft niet naar de kerk te gaan om christen te zijn.

Waarom trouwens alle mensen dood als Adam & Eva die keuze hebben gemaakt? 2 redenen. Ten eerste hebben kinderen ALTIJD last van de keuzes van de ouders. Als ik verhuis gaan de kids ook gewoon mee. Als ik een lening niet afbetaal en sterf, worden de kids daar later mee lastig gevallen. Daarnaast is door die eerste foute stap er een ketting reactie in gang gezet. Satan kan/kon de wereld niet in de staat hebben en houden zoals God dat kon. De wereld raakt in verval, geweld, haat verrotting, agressie, etc... komt erin. Dus niemand die geboren wordt kan zeggen dat het niet voor hem geldt, Zonde (de 'fouten') zitten in ons allemaal.

Terug naar jouw uitroep... De wereld is een bende, de leiding in handen van een *******, waarom zou God zomaar jouw verlamde arm hebben moeten voorkomen?

Ik ben zelf half doof en heb 2 kids met flink autisme waarvan 1 in een gesloten inrichting. Daarnaast in afgelopen 10 jaar 2 burn-outs gehad warvan de 2e me een vol jaar ziektewet heeft gekost. Ik heb mijn portie wel gehad, maar ben niet zo flauw om het maar aan God toe te schrijven en dan te gebruiken als excuus om niet in Hem te geloven.

Meh, religie is gewoon een uitvinding van de mens om verklaringen te geven voor dingen die ze niet begrepen. Onweer zou komen door een boze oppergod en dergelijke. Later kwamen daar dan ook andere godsdiensten bij, die ook geschikt waren voor de armere mensen, zoals het christendom. Naar mijn mening is religie iets wat eigenlijk niet meer bij deze tijd past, omdat de verklaringen voor bijna alles in de wetenschap gevonden kunnen worden.
Daarnaast zitten al die geloven verwikkeld in allerlei tegenstrijdigheden, waardoor je wel een zeer simpele ziel moet zijn om dat nog allemaal blind te geloven.
Religie is 1 ding. God is iets anders. Ook het christendom is op veel plaatsen idd een religie. Toch bestaat God en is Jezus daadwerkelijk gestrven en opgestaan. Het gaat niet om religie, maar of jij persoonlijk met hen in contact wil komen. De kerk zou je kunnen helpen als ze het niet zo druk hadden met zichzelf in veel gevallen, maar er zijn ook gemeenten waar men je wel kan helpen hoor. maar ze zijn niet noodzakelijk. God kan het prima met jou alleen af, maar Hij zal niets forceren. De keuze of je toenadering zoekt is aan jou.

Oorspronkelijk is het christendom een religie voor de slaven/armen, omdat die het zich niet konden veroorloven om vele offers te brengen naar de goden en dat ze in de hemel wél gelijk zouden zijn. Nu is dat uiteraard niet meer zo.

Wind is overigens een luchtstroom van een hoge- naar een lagedrukgebied ;)
Kul. Het christendom is vanuit het jodendom gekomen. Niks goden maar slecht 1 God. De aantrekkingskracht van het christendom ligt hem niet in dat er geen offers meer gegeven worden. Christenen zijn vandaag de dag nog steeds de bevokingsgroep die het meest geeft aan armenzorg e.d. Zorg voor armen en behoeftigen is een rode draad door de kerkgeschiedenis geweest, zelfs in de tijd dat de kerk gruwelijke misstappen beging. Wel was het zo dat rijken vaak te verblind waren door hun voordelen en voorrechten. Jezus gaf niet voor niets aan dat het voor een rijke veel moeilijker was/is dan vooro een arme. De god van een rijke is vaak zijn bezit.


Wat als er nooit geloof was geweest?

Dan zou de hele wereld anders uitgezien hebben!
Heel de geschiedenis lang zijn er oorlogen geweest en dat waren er veel! Velen van die conflicten waren om hun geloof door te voeren. Dus als eerste denk ik dus dat vandaag de dag vrede zou geweest zijn. Ten tweede had de Kerk heel veel mensen die wetenschappelijk waren en iets hadden uitgevonden/ontdekt (wat zeer nuttig zou zijn) verbannen of terechtgesteld, dus we zouden misschien al verder geëvolueerd zijn! Ten derde zijn er veel terroristaanslagen voor 'Allah' voorbijgegaan en het gevolg: veel doden (net zoals 9/11). Ten vierde zijn er ook al doden gevallen om boze geesten/demonen/duivels uit het lichaam te verdrijven door o.a. giftige 'medicijnen'. Ten vijfde waren de vele offers (zelfs mensenoffers) om de Goden te aanbidden! Er zijn nog vele dingen om op te noemen die door de Kerk, islam, kruistochten, oorlogen, ... zijn vernietigd. Dus ik denk dat de wereld er veel beter zou uitgezien hebben vandaag de dag zonder geloof van God, Allah, Zeus, Mohammed, Jezus, Athena, .....
lol... En toen ging de wekker?
Zonder gekheid... Je kunt geloof in Jezus Christus en de diverse religies (waaronder christendom) niet op 1 hoop schuiven.

Daarnaast is het heel erg makkelijk voor een machthebber om persoonlijke doelen na te jagen onder het mom van relisueze dadendrang. Beetje zoals nu vanalles wordt doorgeramd onder de vlaggen van 'klimaat','kinderporno' en 'terrorisme' zeg maar.

Wat wetenschap betreft.... Je vergeet voor het gemak even dat de meeste wetenschap tot in de 19e eeuw veelal onder de vlag van de kerk plaatsvond, tal van bekende wetenschappers waren christen. Denk bijv. aan Copernicus, Galilei, Newton, Pascal, Faraday en Greenleaf,

Hmm, interessant topic. Sommige reacties zetten me serieus aan het denken.

Zelf geloof ik niet in een God of een hogere macht. Voor mij is er simpelweg niets.
Voor mij is de evolutie het meest logische, als je denkt aan de ontwikkeling van de mens, en de wereld in het geheel. Er zijn natuurlijk dingen die we zelf niet kunnen verklaren, maar om dan naar de bijbel te wijzen en te zeggen "kijk, dat staat daar ook allemaal in!" zoals al die mensen op straat dat doen met hun flyers over bidden... Nee. Daar kan ik niet zo goed tegen.
Ik heb respect voor mensen die wel geloven. Ik zou nooit hun geloof van hun willen afnemen, ik zou nooit tegen ze vloeken/schelden of ze kleineren, want dat vind ik complete bullshit. Zolang zij respecteren dat ik atheïst ben, dan respecteer ik hun religie, en zo wil ik het houden.
Ik vind het kortzichtig om je eigen geloof bij iemand op te dringen. Ik ga ook niet de straat op om iemand atheïst te maken ofzoiets. :p
Evolutie... tsja... er zijn weinig begrippen waar zoveel aan en onder gehangen wordt. maar kort gezegd... daar is weinig wetenschappelijks aan hoor. Tenminste, als je de definitie van 'wetenschap' even opzoekt.

Ik geloof in de wetenschap. De bijbel heeft plaats gemaakt voor exacte wetenschappen, zoals wiskunde, scheikunde, natuurkunde, etc.

We weten nu dat regen wordt veroorzaakt door verdamping en dat de aarde om de zon heen draait, we hebben kunnen lopen op de maan (althans ik niet, maar mensen). Geen god die deze dingen regelt maar wij zelf
lol... Bijbel heeft plaatsgemaakt voor wetenschap? Niet echt. Wetenschap probeert bijbel te verdringen in sommige gevallen. Helaas voor de wetenschap is er niets wat de wetenschap heeft aangetoond wat de bijbel onwaar maakt.

Wat de regen betreft: Prediker 1:7 "
Circle_Orange.png
Alle rivieren gaan naar de zee,
toch raakt de zee niet vol.
Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen,
daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen.
- See more at: http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/prediker/1/#sthash.LE6J8bH7.dpuf"

klinkt toch aardig als de waterkringloop, niet? 300 jaar opgeschreven voordat het hier "ontdekt' werd.
Exacte wetenschappen zoals biologie zijn absoluut niet te verenigen met een geloof, exacte wetenschappen gaan namelijk uit van evolutie en niet van schepping. Regen wordt niet veroorzaakt door een god, het draaien van de aarde ook niet. Dat zijn gewoon natuurlijk processen. Conclusie, er is geen god, er is nooit een god geweest en er zal nooit een god komen omdat het simpelweg niet bestaat.
Evolutie is net zo exact als Hans Christian Andersen, lieverd. Wie denk je dat die natuurlijk processen bedacht heeft?
Evolutie als proces is in zeer beperkte mate zichtbaar. Evolutie als oorzaak voor het ontstaan van leven en soorten domweg niet, hoe hard mensen als Richard Dawkins en Stephen Hawking ook balken, het 'bewijs' wat er is is flinterdun. probleem is dat de processen niet falsiferbaar zijn. En dat zou volgens de wetenschappelijke definitie wel moeten.

Kennelijk liggen de normen in het geval van evolutie niet zo strikt als op andere gebieden. Dat alternatief voor die bijbel is kennelijk wel héél erg gewenst.OK, dat waren reacties. Nu even persoonlijk. Jezus Christus leeft. Ik ben ervan overtuigd. Ik heb teveel mensen zien veranderen en teveel dingen zien gebeuren om niet meer in Christus te kunnen geloven. Enkele jaren terug zat ik echt zwaar in de put. Ik stond op het punt dingen op te gaan geven. In de auto werd ik weer eens boos op God (gebeurt nogal eens) en ik zei "ik zal nu niks anders vragen, maar ik voel me of ik tegen de muren praat. Het zou fijn zijn als U nou eens gewoon zou laten wéten dat U me hoort".
3 weken later kwam een goede vriend van me aan de telefoon. Die ochtend had een voorganger uit een naburige plaats die mij niet kende gesproken in de kerk (Wij kennen geen dominees, maar gewoon voorgangers en sprekers). Die vroeg later aan die vriend:"Heb jij iemand in de gemeente met de naam ****" en hij noemde mijn naam. Dat kon niet missen wat ik ben de enige met die naam. Dus mijn vriend belde mij 's middags op en zij dat hij een wat vreemde boodschapp moest doorgeven. De boodschap was "ik heb je gebed gehoord". meer niet. Hij (die voorganger dus) wist niet wat hij er verder mee moest, maar ik dus wel. Dit was precies, exact wat ik had gevraagd.

Sindsdien gebeurt het best nog wel eens dat ik boos ben op god. Dat mag ook, net zoals mijn kinderen soms ook boos op mij zijn. Maar ik zal nooit meer kunnen zeggen dat Hij niet bestaat. Niet na die ervaring.
 

DeletedUser10776

Guest
Vandaag herdenken we hier in België de aanslagen op de luchthaven en in de metro een jaar geleden.

Ik kan enkel een boodschap van vrede uitdragen, een boodschap van liefde, die boven alle religies uit stijgt.
Ik geloof niet in een god, maar als hij zou bestaan dan bestaat hij in elk van ons.
In pijnlijke momenten, waar we met elkaar verbonden voelen, en elkaar helpen zonder de vraag te stellen welke god we vereren, dan pas bestaat er een god, maar dan eentje voor iedereen vanuit ons hart.
 

DeletedUser10486

Guest
Religie hoort iets ze zijn waar volwassen mensen bewust voor kiezen. Kinderen horen dus geloofsneutraal te worden opgevoed, en pas als ze meerderjarig zijn kunnen ze zelf bepalen of ze al dan niet tot een bepaalde godsdienst willen behoren.

Kinderen van 6 jaar geloven nu eenmaal alles wat de grote mensen hen voorzeggen over "het kindje Jezus". Pas later leren ze meer kritisch te zijn over wat de andere mensen zeggen.

Bovendien ben ik van mening dat de staat dit soort onzin niet hoeft te financieren. Wil je geloven in iets wat niet bestaat? OK, maar niet op kosten van de belastingbetaler.
 

DeletedUser13785

Guest
Ik ben een humanist.

Dat ben ik ook en liberaal dat voor mij ondermeer tollerantie met betrekking tot diversiteit inhoudt dus van geloof tot overtuiging en leefwijze en vrijheid in zijn algemeenheid vermits het binnen de wetten en regels van onze rechtsstaat past.
Waar het geloof betreft ben ik een critisch beschouwer en een, hier en daar geheel of gedeeltelijk ergens voor kortere of langere tijd, iets in zienster.
Het is voortdurend in beweging bij mij net als het leven zelf ik ben niet echt dogmatisch.
 
Bovenaan