Jubileum De Sluitsteen

Vandaag viert De Sluitsteen haar 10 jarig jubileum op Brisgard.
Opgericht door o.a. PaertC3 en nog altijd actief oprichter/leider van de gilde.
Een gilde waar weinig regels gelden en het elkaar helpen voorop staat.
Ook een gilde welke op alle NL werelden actief is.

Dank natuurlijk aan de leden van de gilde, maar ook aan de spelers welke gekomen
en gegaan zijn in deze 10 jaar.
Een gilde kan en zal alleen floreren met leuke, actieve en sportieve leden.
 
Bovenaan