Forumregels

Status
Niet open voor verdere reacties.

Leones

Community Manager
Teamleden
Community Manager
§1: Taalgebruik en manieren
 1. Ga respectvol met elkaar om en behandel iemand anders zoals je zelf graag behandeld zou willen worden.

 2. We accepteren geen inhoud die illegaal, beledigend, bedreigend, aanstootgevend, seksueel getint, politiek extreem, religieus fanatiek, racistisch, discriminatoir of enigszins ongepast is of als dusdanig kan worden opgevat. Het is eveneens niet toegelaten om het gebruik van drugs te bagatelliseren of te promoten. Ook het plaatsen van links naar websites met dergelijke inhoud is verboden. De doorslaggevende beslissing over wat ongepast is, ligt uitsluitend bij het Forge of Empires.nl team.

 3. Berichten mogen nooit de persoon achter een gebruikersaccount aanvallen. Beperk jezelf tot spelgerelateerde inhoud.

 4. Berichten die reclame maken, referral-id's verspreiden of stemmen werven voor niet FoE gerelateerde zaken zijn verboden.

 5. Berichten die persoonlijke informatie ongewenst verspreiden worden geweerd.

 6. Het is ongewenst om een lid van het Forge of Empires team te imiteren of te suggereren dat je hen kent om bepaald gedrag uit te lokken.

 7. Een handtekening mag tekst en een afbeelding bevatten. In de hoogte mag ze echter nooit groter zijn dan 5 regels tekst of 80 pixels.

§2: Inhoudelijke waarde van berichten
 1. Berichten moeten inhoud bevatten die relevant is voor het onderwerp en/of forum waarin ze zijn geplaatst.

 2. Berichten die enkel gericht zijn aan een of meerdere personen kunnen mogelijk beter verstuurd worden via een privébericht. Houd hier rekening mee!

 3. Met behulp van de zoekfunctie op het forum kan je nagaan of bepaalde inhoud reeds eerder is geplaatst. Het kan dan beter zijn om een oud onderwerp op te rakelen. Probeer echter te vermijden om té oude onderwerpen opnieuw boven te halen door erin te reageren.

 4. Maak zoveel mogelijk gebruik van de mogelijkheid om berichten aan te passen. Probeer te vermijden dat je meerdere reacties na elkaar plaatst in eenzelfde onderwerp.

§3: Naleven van de forumregels
 1. Berichten worden aangepast of verwijderd met een bepaalde reden. Herplaats ze niet, maar ga in dialoog met de betreffende moderator. Dit doe je door een supportaanvraag in te dienen en de categorie "forum" te kiezen.

 2. Het is ongewenst om een blokkering op welke manier dan ook te ontwijken. Ook het laten plaatsen van inhoud door derden valt hieronder.

 3. Misdragingen op het forum kan je melden onderaan elk bericht met behulp van de functie 'Meld'. Misdragingen in het spel kan je in het spel zelf melden. Openbare berichten zijn hiervoor niet de plaats.

 4. Het is niet de bedoeling om waarschuwingen, sancties of blokkeringen openbaar op het forum te bespreken. Het is eveneens niet toegelaten om (delen van) een supportaanvraag op het forum te plaatsen. Als je het oneens bent met de beslissing van een moderator, dan kan je hem contacteren door een supportaanvraag in te dienen. Wanneer je er met de moderator in kwestie niet uitkomt, heb je altijd de mogelijkheid om een andere moderator naar je tegenspraak te laten kijken. Vraag simpelweg in je bestaande tegenspraak om een tweede mening. Geraak je er dan nog niet uit, dan is er steeds de mogelijkheid om het community management naar je zaak te laten kijken. Ook dit kan je gewoon aanvragen in de bestaande tegenspraak. Houd er rekening mee dat het community management erg druk is en dat het daardoor wat langer kan duren voor je een antwoord krijgt.

 5. Aanwijzingen van onze moderators dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

§4: Overige forumregels
 1. De algemene voertaal op het forum is Nederlands. Beperk het gebruik van andere talen tot algemeen gekende citaten. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen volledige berichten in het Engels getolereerd worden.

 2. Wij behouden te allen tijde het recht om ook bij niet hierboven vermelde gevallen stappen te ondernemen. Volg daarom altijd de richtlijnen en instructies van bevoegde personen op.

 3. In extreme gevallen kan er geopteerd worden voor grensoverschrijdende sancties, zoals een straf voor het spelaccount.

§5: Real-Life/Persoonlijke informatie
 1. Plaats vooral geen persoonlijke, real-life informatie zoals je huis adres en telefoonnummer op het forum of in het spel. Dit geldt ook voor informatie die rechtstreeks betrekking heeft op jou en op andere gebruikers, waaronder real-life foto’s, informatie over je school etcetera.

§6: Uitleg strafpuntensysteem
 1. Wanneer je je niet aan de regels houdt of aanwijzingen van ons moderatorteam niet opvolgt, kun je 1 of meerdere strafpunten ontvangen. Wanneer je strafpunten krijgt, wordt dit duidelijk gecommuniceerd (inclusief het aantal strafpunten dat je op dat moment ontvangt). Strafpunten verlopen na 1 jaar.

 2. En te hoog opgelopen aantal strafpunten zal leiden tot een automatische blokkering voor ons forum. Hieronder vind je de standaard sancties:

  3 puntenTijdelijke ban, 2 dagen
  6 puntenTijdelijke ban, 4 dagen
  9 puntenTijdelijke ban, 1 week
  12 puntenTijdelijke ban, 10 dagen
  15 puntenTijdelijke ban, 2 weken
  18 puntenTijdelijke ban, 3 weken
  21 puntenTijdelijke ban, 1 maand
  24 puntenTijdelijke ban, 3 maanden
  27 puntenTijdelijke ban, 5 maanden
  30 puntenPermanente ban

 3. Het Forge of Empires NL Team behoudt zich het recht voor om in extreme gevallen rechtstreeks over te gaan tot een permanente ban.
 
Laatst bewerkt:

ThaMartin

Actief lid
Hallo allemaal! Graag vragen we jullie aandacht voor de volgende wijzigingen:

Wijziging op 20 augustus 2016:

§1.3: Eerste gedeelte (m.b.t. provocatieve berichten) verwijderd. Dit gedeelte was overbodig en kon op meerdere manieren geïnterpreteerd worden.

§3.1: Uitleg toegevoegd over hoe in contact te treden met de betreffende moderator.

§3.5: Toegevoegde regel. Niets nieuws, maar een stukje extra verduidelijking.

§5: Er bleek onduidelijkheid te bestaan m.b.t. het strafpuntensysteem dat wij op ons forum hanteren. Dit stond tot op heden inderdaad nergens echt duidelijk beschreven, dus hier is een aparte paragraaf over toegevoegd.

Hartelijke groeten,
Jullie Team Forge of Empires NL
 

Leones

Community Manager
Teamleden
Community Manager
We hebben §5 hernoemd naar §6 en een nieuwe §5 toegevoegd over het delen van persoonlijke informatie.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan